ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΡΙΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΦΜ: 997447877

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΨΗΤΟΠΟΛΕΙΑ-ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΑ

ΔΟΥ: Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 96,17564 Π.ΦΑΛΗΡΟ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Καταχωρήθηκε την 10/09/2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Καταχωρήθηκε την 06/09/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Καταχωρήθηκε την 10/07/2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Καταχωρήθηκε την 10/08/2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Καταχωρήθηκε την 05/08/2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Καταχωρήθηκε την 29/05/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Καταχωρήθηκε την 18/03/2014